KNIHY V ČEŠTINĚ


Pokud stále dáváte přednost klasickým knihám a chcete se o Evitě dozvědět víc, zde je přehled základních zdrojů k tématu. Uvedeny jsou pouze publikace, které vyšly česky. Programy k divadelním představením, z nichž zejména brněnský a ostravský jsou také skutečnými knížkami, jsou popsány na příslušné stránce.


Obálka
  Abel Posse
Evita – Příběh vášně a utrpení Evy Perónové


Překlad: Blanka Stárková (ze španělského originálu La pasión según Eva)
Vydání: Lidové noviny, 1996 (ISBN 80-7106-160-3)

Pravděpodobně nejcennější publikace o Evitě, která v České republice vyšla. Text je sice lehce útržkovitý, složený z více různorodých pohledů a rovin, tedy méně vhodný pro úplné „začátečníky“ v tématu, ale mírou detailů a množstvím zajímavých podrobností nabízí kvalitní a výjimečný vhled do Evina života.

Protože kniha plyne spíše beletristicky, barvitě, místy možná i domyšleně, přesnou faktografickou orientaci usnadňuje závěrečná chronologie.

České čtenáře může ohromit, že kniha byla napsána převážně v Praze. Její autor byl totiž nejen spisovatelem, ale také vrcholným diplomatem, který u nás v letech 1990 až 1996 zastával funkci argentinského velvyslance.


Obálka
  Marcos Aguinis
Evita – Přichází, aby prozradila tajemství svého života


Překlad: Jana Suchánková (ze španělského originálu La Furia de Evita)
Vydání: Metafora, 2014 (ISBN 978-80-7359-419-0)

Popis už brzy.


Obálka 1999 a 2002

Obálka 2012
  Jiří Chalupa
Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile – Dějiny států


1. vydání: Lidové noviny, 1999 a dotisk 2002 (ISBN 80-7106-323-1)
2. vydání: Lidové noviny, 2012 (ISBN 978-80-7422-193-4)

Text z tradiční edice Dějiny států, jehož autorem je docent Jiří Chalupa, hispanista působící na mnoha univerzitách, zdařile balancuje na pomezí náročné vědecké práce a kvalitní populárně naučné literatury.

Rozsáhlá, ale čtivá kniha je jedinou publikací na českém trhu, která Argentinu přibližuje v celé šíři tématu. Zájemcům o Perónovi tak umožňuje poznat, jak byl jejich politický život ovlivněn dlouhodobým vývojem celého národa, a naopak také to, kam a proč země kráčela po jejich éře.


Obálka
  Tomás Eloy Martínez
Evita – Tvůj Olymp je výš než svět všech smrtelných


Překlad: Anežka Charvátová (ze španělského originálu Santa Evita)
Vydání: Alpress a Knižní klub, 1997 (ISBN 80-7218-001-0 a 80-7176-518-X)

Přestože české vydání této knihy má na obálce logo a plakát patřící k filmové verzi Evity, text nemá nic společného nejen s tímto filmem, ale ani s původním muzikálem. Skoro by se chtělo napsat, že ani s Evitou samotnou.

Více než cokoliv jiného se jedná o příběh Evina nabalzamovaného těla, a to ještě spíše ve stylu připomínajícím magický realismus, s přiznaným románovým ohýbáním minulosti, nikoliv faktografii.

Jde o pozoruhodné dílo, ale nehodí se pro čtenáře, který potřebuje úplnější a střízlivější seznámení s životem Evity. Jedna či dvě drobné zmínky o muzikálu jsou výhradně negativní.


Obálka
  Michael Prostějovský
Muzikál expres – Malý průvodce velkým muzikálem


Vydání: Větrné mlýny, 2008 (ISBN 978-80-86907-49-9)

Autor jednoho ze dvou českých překladů kompletního libreta Evity, Michael Prostějovský, se hudebnímu divadlu věnuje dlouhodobě. Kniha pojmenovaná podle pravidelného rozhlasového pořadu, na kterém se léta podílí, představuje téměř čtyři desítky nejslavnějších světových muzikálových titulů. Jedná se tedy o zajímavou a ojedinělou publikaci pro získání základního přehledu o zásadních dílech tohoto žánru.

Bohužel, na úrovni hlubšího zájmu o konkrétní titul se setkáváme s nepřesnostmi. V případě devíti stran o Evitě se například v popisu děje dočteme, že hlavní postava „v posledních hodinách života klade před celým národem otevřenou otázku, zda by nebyla bývala šťastnější jako neznámý, obyčejný člověk“. Eva přitom takto uvažuje na smrtelném lůžku, v nejintimnější chvíli, v žádném případě „před celým národem“. Chápu, že bylo třeba děj zestručnit, ale zde k tomu došlo nešťastným způsobem, kterého se autor knihy, ba co víc, překladatel popisovaného díla, nemusel dopustit.

Podobně zamrzí lehce bulvární pojetí historie uvádění, kde se lze dozvědět, k londýnskému revivalu, že „pochopitelně i nyní usilovala o titulní roli Madonna, kterou favorizoval Lloyd Webber“. Domnívám se, že do publikace s encyklopedickými ambicemi nepatří informace typu „jedna paní povídala“, a to zejména, pokud tak nejsou označené. Madonna na konci roku 2005, půlrok před obnovenou londýnskou premiérou Evity, poskytla velký rozhovor britskému časopisu „Attitude“. Redaktor se jí zeptal, zda bude hrát Evitu na divadle. („Are you going to do Evita onstage?“) Madonna odpověděla: „Ne. Cože? Ani jsem neslyšela, že ji připravují. Ne. To už jsem udělala.“ („No. What? I hadn't even heard they're doing it. No. Been there, done that.“) Samozřejmě můžete namítnout, že mohla po odmítnutí kvůli věku mlžit, ale to už jsme skutečně na úrovni bulváru, ke kterému by se Prostějovského kniha jistě zařadit nechtěla. Slova dotyčné osoby by měla sloužit jako primární informační zdroj. Nehledě na fakt, že Madonna se heslem „to už jsem udělala“ („been there, done that“), ve smyslu „to už mám splněno“, řídí celý život. Je proslulá stálou „re-invencí“ a nevracením se ke starším projektům. Navíc by vzhledem k ostatním závazkům těžko mohla přistoupit na delší divadelní angažmá. Poslední činoherní roli přijala v roce 2002 na necelé dva měsíce.

Ale vraťme se k publikaci „Muzikál expres“. Co se týče písní, najdeme u každého muzikálu pouze velmi krátký soupis „nejvýraznějších skladeb“, a v tom u Evity nechybí „Don't Cry for Me“. Samozřejmě se jedná o nejznámější singl z Evity, vždy a všude uváděný pod úplným názvem „Don't Cry For Me Argentina“, zde nepochopitelně zkráceným.

Zdaleka největší prostor je u všech muzikálů věnován historii vzniku a uvádění daného kusu, sice leckdy zajímavé, ale většinou nepřinášející nic, co by posluchači a divákovi zásadně usnadnilo „přístup“ k muzikálu samotnému.

Sečteno a podtrženo, tato kniha s doporučenou cenou 599 Kč, vydaná bez pevné vazby, si pravděpodobně našla své čtenáře a uživatele, ale bohužel se nejedná o dílo, které by žánr zmapovalo takříkajíc definitivním způsobem, bez zavádějících zkratek, omylů a přešlapů.


Obálka 2000

Obálka 2002
  Sigrid-Maria Grössingová
Ženy ve dvojím světle


Překlad: Jitka a Rudolf Tomanovi (z německého originálu Frauen im Zwielicht)
Vydání: Brána, 2000 a dotisk 2002 (ISBN 80-7243-068-8)

Německá spisovatelka, žijící v Rakousku, vystudovaná historička, se proslavila zejména knihami o členech habsburské dynastie. I když se její díla dají považovat spíše za lehčí čtení s romantickým nádechem, cílí nejen na ženské publikum.

V tomto konkrétním textu najdeme literární portréty šesti významných žen historie, a to od Theodory, manželky byzantského císaře Justiniána I., až po Dianu, princeznu z Walesu. Zahrnuta je samozřejmě také Eva Perónová.


Obálka
  Juan Braun
Evita – Jak byla zavražděna nejmocnější dáma světa


Překlad: Alena Kučerová, Gita Dudová, Jana Přibylová (ze španělského originálu El Asesinato de Evita de Perón)
Vydání: Tribun EU, 2012 (ISBN 978-80-263-0263-6)

Autor knihy, označovaný za „čecho-argentinského šamana“, dále bulvární podtitul, upomínající na konspirační teorie, a konečně vydavatel, nikoliv renomované nakladatelství, ale firma, která tiskne menší náklady čehokoliv objednané kýmkoliv, to všechno jsou indicie, že se pravděpodobně nejedná o titul, který by si zasluhoval větší pozornost, pokud vás zajímá seriózní literatura o Evitě.


Chybí zde nějaká publikace, důležitá pro české zájemce o Evitu? Dejte mi o tom prosím vědět na e-mail, uvedený na titulní stránce webu.

 
 
EVITA.NAZORY.CZ
IS THE UNOFFICIAL AND UNPROFITABLE FAN SITE,
NOT AFFILIATED WITH OR ENDORSED BY
THE REALLY USEFUL GROUP
OR ANY OTHER COPYRIGHT OWNER.