OTAZNÍKY


Za situace, kdy se něčí život stal kultem, nevyhnutelně dochází k šíření obrovského množství informací o takové osobnosti, od faktů až po výmysly. Na skutečné údaje se nabaluje nános domněnek. Častá je sporná věrohodnost těchto výroků a podjatost těch, kteří je potvrzují i vyvracejí. Mnohé zvěsti zůstanou navždy nedoložené. Nejzajímavější otazníky kolem Evy Perónové shrnuje tato stránka.


Znásilnění

Říká se, ...
... že Eva byla jako dívka znásilněna, společně se svou sestrou na dvojitém rande. Jednalo se o jejich první sexuální zkušenost.

Pro:
S informací pracují někteří Evini životopisci, například Marcos Aguinis, zdroje jsou ovšem poměrně vágní. Mohlo by se jednat o jednu z příčin Evina komplikovaného vztahu k mužům, které využívala a soupeřila s nimi.

Proti:
Těžko ověřitelný ústní drb. Pozdější vztah k mužům není důkazem.

Muzikál:
Žádná zmínka.


Magaldi

Říká se, ...
... že Eva odešla z rodiště do hlavního města se zpěvákem Magaldim, se kterým se jako patnáctiletá vyspala.

Pro:
Běžně uváděná informace.

Proti:
Podle některých životopisců není vztah s Magaldim dostatečně věrohodně dokladován a Eva mohla do Buenos Aires odjet sama.

Muzikál:
Pro.


Nacisté

Říká se, ...
... že Perónovi po druhé světové válce ukrývali nacistické zločince, a to ze zištných důvodů nebo kvůli částečné ideologické spřízněnosti. Případně že o jejich pobytu v Argentině minimálně věděli a neiniciovali kroky k jejich zatčení.

Pro:
Výzkumy některých historiků.

Proti:
Může se jednat o pomluvu rozšířenou odpůrci.

Muzikál:
Žádná zmínka.


Lobotomie

Říká se, ...
... že nemocné Evě byla provedena lobotomie, aby dále netrpěla nebo byla umlčena.

Pro:
Zákrok pokládá za pravděpodobný publikovaný výzkum, pracující s kombinací nepřímých důkazů, jako jsou fotografie Evy před smrtí, rentgenové snímky nabalzamovaného těla, ústní a písemná svědectví.

Proti:
Stejný článek konstatuje, že jedinou možností, jak operaci zcela potvrdit, je exhumace a ohledání ostatků Evy. K tomu zatím nedošlo.

Muzikál:
Žádná zmínka. Píseň „Montage“ by mohla odpovídat výplodům mysli po zásahu do mozku, ale je vysvětlitelná také jako vzpomínání, blouznění pod vlivem léků nebo chaotický sen. Lobotomie objednaná Perónem pro zmírnění Evina soužení svévolně prezentována jako fakt v nastudování Praha 2015.


V přípravě:

Prostituce
Zmizení
Děti
Prachy
Konspirace
Tělo

 
 
EVITA.NAZORY.CZ
IS THE UNOFFICIAL AND UNPROFITABLE FAN SITE,
NOT AFFILIATED WITH OR ENDORSED BY
THE REALLY USEFUL GROUP
OR ANY OTHER COPYRIGHT OWNER.