OTAZNÍKY


Za situace, kdy se něčí život stal kultem, nevyhnutelně dochází k šíření obrovského množství informací o takové osobnosti, od faktů až po výmysly. Na skutečné údaje se nabaluje nános domněnek. Častá je sporná věrohodnost těchto výroků a podjatost těch, kteří je potvrzují i vyvracejí. Mnohé zvěsti zůstanou navždy nedoložené. Nejzajímavější otazníky kolem Evy Perónové shrnuje tato stránka.


Lobotomie

Říká se, ...
... že nemocné Evě byla provedena lobotomie, aby dále netrpěla nebo byla umlčena.

Pro:
Zákrok pokládá za pravděpodobný publikovaný výzkum, pracující s kombinací nepřímých důkazů, jako jsou fotografie Evy před smrtí, rentgenové snímky nabalzamovaného těla, ústní a písemná svědectví.

Proti:
Stejný článek konstatuje, že jedinou možností, jak operaci zcela potvrdit, je exhumace a ohledání ostatků Evy. K tomu zatím nedošlo.

Muzikál:
Žádná zmínka. Píseň „Montage“ by mohla odpovídat výplodům mysli po zásahu do mozku, ale je vysvětlitelná také jako vzpomínání, blouznění pod vlivem léků nebo chaotický sen. Lobotomie objednaná Perónem pro zmírnění Evina soužení svévolně prezentována jako fakt v nastudování Praha 2015.


V přípravě:

Znásilnění
Magaldi
Prostituce
Zmizení
Děti
Prachy
Nacisté
Konspirace
Tělo

 
 
EVITA.NAZORY.CZ
IS THE UNOFFICIAL AND UNPROFITABLE FAN SITE,
NOT AFFILIATED WITH OR ENDORSED BY
THE REALLY USEFUL GROUP
OR ANY OTHER COPYRIGHT OWNER.