PÍSNĚ A DĚJ


Tato stránka obsahuje přehled všech písní z muzikálu Evita. V žádné konkrétní inscenaci nebo nahrávce však nenajdete všechny pohromadě. Některé skladby byly v historii uvádění díla připsány, některé mohou být vynechány, některé jsou jen částmi, často „skrytými“ v rámci jiné písně. Podobné je to s pořadím některých výstupů, které není zcela neměnné. Všechny uvedené „komplikace“ matou zejména nové fanoušky. Následující unikátní soupis by měl poznání muzikálu Evita usnadnit. Popis každé písně je rozdělen na tři sloupce. V prvním jsou vypsány názvy, nejprve české od překladatelů, co přeložili celé libreto, pak anglické varianty hlavního preferovaného názvu, nakonec případná jiná česká otextování. Prostřední sloupec je vyhrazen pro veškeré poznámky, zejména ty osvětlující zařazení skladby. V pravém sloupci s bílým textem si můžete přečíst nový originální souhrn děje, napsaný se snahou o maximální srozumitelnost při zachování přiměřené stručnosti. Pouze k základní orientaci slouží výčty postav, které jednotlivé písně zpívají. Není výjimkou, že režisér konkrétního provedení účast některých rozšíří nebo omezí.


Obsah této stránky:
A Cinema In Buenos Aires […]
Requiem For Evita
Oh What A Circus
On This Night Of A Thousand Stars
Eva And Magaldi
Eva, Beware Of The City
Buenos Aires
Goodnight And Thank You
The Lady's Got Potential
The Art Of The Possible
Charity Concert
I'd Be Surprisingly Good For You
Hello And Goodbye
Another Suitcase In Another Hall
Peron's Latest Flame
Dangerous Jade
Dice Are Rolling (1)
A New Argentina
Interval
Entr'acte
On The Balcony […] (1)
Don't Cry For Me Argentina
On The Balcony […] (2)
High Flying, Adored
Rainbow High
Rainbow Tour
The Actress Hasn't Learned […]
And The Money […]
Partido Feminista
Santa Evita
Waltz For Eva And Che
You Must Love Me
Peron's Latest Flame Playoff
She Is A Diamond
Dice Are Rolling (2)
Your Little Body […]
Eva's Sonnet
Eva's Final Broadcast
Latin Chant
Montage
Lament


A Cinema In Buenos Aires, 26 July 1952
Zpívající postavy: 
Bryanův překlad:
• BIOGRAF V BUENOS AIRES [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• BIOGRAF V BUENOS AIRES, 26. ČERVENCE 1952 [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]
• BIOGRAF V BUENOS AIRES 26. ČERVENCE 1952 [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:
• A CINEMA IN BUENOS AIRES 26 JULY 1952
• A CINEMA IN BUENOS AIRES, 26TH JULY 1952
• A CINEMA IN BUENOS AIRES 26TH JULY 1952
• A CINEMA IN BUENOS AIRES, JULY 1952
• A CINEMA IN BUENOS AIRES JULY 1952
• A CINEMA IN BUENOS AIRES
• JUNÍN, 26 JULY 1952
• JUNÍN 26 JULY 1952
• JUNÍN, 26TH JULY 1952
• JUNÍN 26TH JULY 1952
• JUNÍN, JULY 1952
• JUNÍN JULY 1952
• JUNÍN
Hrána ze záznamu. Z výběrů často vyřazena. Oznámení Eviny smrti může být zařazeno až na začátek REQUIEM FOR EVITA. Některé divadelní produkce situují úvod muzikálu do Junínu.
Je 26. července 1952. Filmové představení v jednom z biografů hlavního města Argentiny, Buenos Aires, je přerušeno oznámením, že zemřela první dáma Eva Perónová, příznivci láskyplně nazývaná Evita. Bylo jí 33 let.

Filmová verze, 1996Requiem For Evita
Zpívající postavy: LID
Bryanův překlad:
• REQUIEM [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu]
• REKVIEM [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• REQUIEM ZA EVITU [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle brněnského programu]
• REQUIEM [dle plzeňského pracovního libreta]

Varianty názvu, případně i chybné:
• REQUIEM FOR EVA
• REQUIEM [dle plzeňského pracovního libreta]
Slovům, že na věčnost odešla „duchovní vůdkyně národa“, odpovídá zármutek shromažďujících se davů.

The University of Cincinnati (US), 2010Oh What A Circus
Zpívající postavy: CHE, LID, EVA nebo CHE, LID, DĚTI, EVA
Bryanův překlad:
• TO JE MI CIRKUS [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• Ó, NAČ TEN CIRKUS [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]
• SALVE REGINA [dle „Pavel Vítek: Největší hity“]

Varianty názvu, případně i chybné:
• OH, WHAT A CIRCUS [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu]
• OH WHAT A CIRKUS [dle plzeňského programu]
Přihlíží jistý Che. Možná jde o budoucího revolucionáře Guevaru, možná o anonymního muže z lidu, prostý hlas vypravěče, oponenta. Na rozdíl od ostatních není přesvědčen o tom, že si bývalá herečka podobné zbožštění zasluhuje. Vládu Perónových hodnotí jako pouhé divadlo a neváhá k mrtvé Evě i k truchlícím pronášet ironické poznámky. Lidé se modlí a do jejich myslí promlouvá sama Evita. Připomíná svoji obyčejnost a lásku k celé zemi.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Plzeň, 2011On This Night Of A Thousand Stars
Zpívající postavy: CHE, MAGALDI nebo MAGALDI
Bryanův překlad:
• KE HVĚZDÁM, LÁSKO, DEJ SE VÉST [dle pražské (1998) vydané nahrávky]
• KE HVĚZDÁM SE MNOU STOUPAT SMÍŠ [dle pražského (1998) programu]
• KE HVĚZDÁM… [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• NOC JE MÁ, TONEM V ZÁŘI HVĚZD [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu]
• LÁSKO MÁ, TONEM V ZÁŘI HVĚZD [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

ON THIS NIGHT OF A THOUSAND STARS, EVA AND MAGALDI a někdy i EVA, BEWARE OF THE CITY mohou být seskupeny jako ON THIS NIGHT OF A THOUSAND STARS.
Eva se narodila do prostých a nepříliš šťastných poměrů. Její výjimečnou cestu začínáme sledovat ve městě Junín, kde vyrůstala. Jednoho večera zde vystupuje zpěvák Agustín Magaldi. Tklivé písni naslouchá i mladičká Eva, toužící opustit Junín a prosadit se v hlavním městě, snad jako herečka.

Emmett Hook Center, Shreveport (US), 2013Eva And Magaldi
Zpívající postavy: EVA, MAGALDI, CHE, RODINA
Bryanův překlad:
[viz prostřední sloupec]

Prostějovského překlad:
[viz prostřední sloupec]

Varianty názvu, případně i chybné:
• EVITA AND MAGALDI
ON THIS NIGHT OF A THOUSAND STARS, EVA AND MAGALDI a někdy i EVA, BEWARE OF THE CITY mohou být seskupeny jako ON THIS NIGHT OF A THOUSAND STARS. Tato část, EVA AND MAGALDI, je z výběrů často vyřazena. U kompletních produkcí a nahrávek nemusí být samostatně pojmenována.
Eva využila situace a chce po Magaldim pomoc. Je jasné, že spolu strávili noc. Zpěvák se tak ocitá v nezáviděníhodné situaci, kdy by měl Evě vyhovět a vzít ji do Buenos Aires.

Filmová verze, 1996Eva, Beware Of The City
Zpívající postavy: MAGALDI, EVA, RODINA
Bryanův překlad:
• EVO, TO MĚSTO JE KRUTÉ [dle pražského (1998) pracovního libreta, převzato z příslušného textu]

Prostějovského překlad:
• BULVÁRY JSOU PLNÉ NÁSTRAH [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle brněnského programu]
• BULVÁRY JSOU PLNÉ ŠPÍNY [dle plzeňského pracovního libreta, převzato z příslušného textu]

Varianty názvu, případně i chybné:
• EVA BEWARE OF THE CITY [dle pražského (1998) programu]
• EVITA, BEWARE OF THE CITY
• EVITA BEWARE OF THE CITY
ON THIS NIGHT OF A THOUSAND STARS, EVA AND MAGALDI a někdy i EVA, BEWARE OF THE CITY mohou být seskupeny jako ON THIS NIGHT OF A THOUSAND STARS.
Magaldi vzdoruje a snaží se Evu varovat, že život v metropoli je daleko těžší, než v jejích naivních představách. Překvapuje ho bezbřehé odhodlání mladé dívky.

Filmová verze, 1996Buenos Aires
Zpívající postavy: EVA nebo EVA, CHE
Bryanův překlad:
• BUENOS AIRES [shoda s originálem] [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• BUENOS AIRES [shoda s originálem] [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Eva dosáhla svého a nadšeně se vítá s Buenos Aires, ohromena jeho barvitostí. Městu slibuje, že i ona ho oslní. Che se do její ódy může vložit s popisem poměrů v zemi, zmíněním všech společenských vrstev od pracujících dříčů „descamisados“, přes aristokracii spjatou s bývalými koloniálními mocnostmi, až po vojáky toužící po moci.

The University of Cincinnati (US), 2010Goodnight And Thank You
Zpívající postavy: CHE, EVA, MILENCI
Bryanův překlad:
• SBOHEM, A DÍKY [dle pražské (1998) vydané nahrávky]
• SBOHEM A DÍKY [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• DÍKY A SBOHEM [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle brněnského programu]
• SBOHEM A DÍKY [dle plzeňského pracovního libreta]

Varianty názvu, případně i chybné:
• GOOD NIGHT AND THANK YOU
Evina láska k Magaldimu neměla dlouhého trvání. Loučí se s ním, zatímco Che uštěpačně komentuje její vypočítavost. Vše se opakuje s dalšími nápadníky, kteří Evě prospěli. Ti se cítí zhrzeni. Jenže, ruku na srdce, nečekáme nějakou formu podpory od svých milých všichni?

Filmová verze, 1996The Lady's Got Potential
Zpívající postavy: CHE
Bryanův překlad:
• TA DÁMA NA TO MÁ [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• TA DÁMA VE SVÝCH RUKOU TRUMFY MÁ [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Zařazena na prvním albu, od první divadelní produkce nahrazena THE ART OF THE POSSIBLE. Textově přepracována pro filmovou verzi, od které bývají zařazovány obě, a to v tomto nebo opačném pořadí.
Ve stejné době, kdy cílevědomá Eva debutuje na divadle i v rozhlase, strmě stoupá po kariérním žebříčku důstojník jménem Perón. Obklopuje se těmi, kteří neváhají měnit společenské poměry násilným podvracením vládnoucích kruhů. Když vojáci definitivně přebírají moc, Perón dostává na starost také důležitou agendu práce a sociálních věcí. 15. ledna 1944 postihla jeden z argentinských regionů katastrofa, silné zemětřesení. Perón chce uspořádat velkou benefici, pozvány jsou osobnosti kulturního života. Jednou z nich je Eva, byť Che o jejím talentu pochybuje.

Filmová verze, 1996The Art Of The Possible
Zpívající postavy: VOJÁCI, EVA nebo CHE, EVA
Bryanův překlad:
• UMĚNÍ MOŽNÉHO [dle pražského (1998) programu]
• POLITIKA ⁄ UMĚNÍ MOŽNÉHO [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• CESTA MOŽNÉHO [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Zařazena od první divadelní produkce jako náhrada THE LADY'S GOT POTENTIAL z prvního alba. Počínaje filmovou verzí bývají zařazovány obě, a to v tomto nebo opačném pořadí. Ve filmové verzi pouze jako úryvky v rámci CHARITY CONCERT a PERON'S LATEST FLAME.
Moc je lákavá a není překvapením, že vzestupy k ní často doprovází vychytralost až bezpáteřnost. Taková je politika. Kromě toho se dozvídáme, že už před tím, než nastal Perónův čas, Eva začala v éteru komentovat politické záležitosti.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Plzeň, 2011Charity Concert
Zpívající postavy: MAGALDI, EVA, PERÓN
Bryanův překlad:
• CHARITATIVNÍ KONCERT [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• CHARITATIVNÍ KONCERT [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Z výběrů často vyřazena. Na mnoha nahrávkách spojena s I'D BE SURPRISINGLY GOOD FOR YOU.
Koná se akce na pomoc obětem nedávného zemětřesení, Eva je přítomna. Jako kulturní vložka nefiguruje v programu nikdo jiný než Magaldi. Chladně se s Evou zdraví. Hvězdou večera je pořadatel Perón. Jeho projev o nutnosti vlády těch, kteří se bijí za práva lidu, je odměněn ovacemi.

Filmová verze, 1996I'd Be Surprisingly Good For You
Zpívající postavy: EVA, PERÓN
Bryanův překlad:
• NESTOJÍM O VEČER PŘI SVÍČKÁCH [dle pražské (1998) vydané nahrávky]
• MŮŽU BÝT CENNĚJŠÍ, NEŽ ZDÁM SE VÁM [dle pražského (1998) pracovního libreta, převzato z příslušného textu]

Prostějovského překlad:
• VÍM, ŽE SE DNES MOHU HODIT VÁM [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Eva oslovuje Peróna, očividně o hodně let staršího než ona. Vzájemně si lichotí. Většinu následného rozhovoru zastane Eva sama. S pozoruhodnou rafinovaností Peróna přesvědčuje, že by si mohli vzájemně prospět.

Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava, 2014Hello And Goodbye
Zpívající postavy: EVA
Bryanův překlad:
• NO, CO TO VIDÍM? [dle pražského (1998) pracovního libreta, převzato z příslušného textu]

Prostějovského překlad:
• TAK NAZDAR A HNED […] [dle ostravského programu, převzato z příslušného textu]
• TAK NAZDAR A SPÍŠ […] [dle plzeňského pracovního libreta, převzato z příslušného textu] [dle brněnského programu, převzato z příslušného textu]

Varianty názvu, případně i chybné:

První část ANOTHER SUITCASE IN ANOTHER HALL. Z výběrů často vyřazena. Samostatně pojmenována ve filmové verzi.
Eva z Perónova bytu nevybíravě vyhazuje jeho dosavadní velmi mladou milenku. Ta se pod palbou Eviných rozkazů nezmůže ani na slovo.

Filmová verze, 1996Another Suitcase In Another Hall
Zpívající postavy: MILENKA, MUŽI nebo EVA, RŮZNÍ
Bryanův překlad:
• U DALŠÍCH DVEŘÍ… [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) pracovního libreta]
• U DALŠÍCH DVEŘÍ [dle pražského (1998) programu]

Prostějovského překlad:
• DALŠÍ KUFR STOJÍ U DVEŘÍ [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Ve filmové verzi zpívána Evou a přemístěna před GOODNIGHT AND THANK YOU.
Vypovězené milence nezbývá nic jiného, než se sbalit a odejít. Rekapituluje svá zklamání, pomýšlí na nejistou budoucnost.

Theatre Royal, Bath (UK), 2011Peron's Latest Flame
Zpívající postavy: CHE, ARISTOKRATÉ, VOJÁCI
Bryanův překlad:
• MORÁLKA A ČEST [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• PERÓNŮV NEJNOVĚJŠÍ VÝSTŘELEK [dle pražského (2015) programu]
• PERÓNŮV NEJNOVĚJŠÍ FLIRT [dle ostravského programu]
• PERÓNŮV POSLEDNÍ VÝSTŘELEK [dle plzeňského programu]
• PERÓNŮV POSLEDNÍ PLÁN [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Novou první částí rozšířená DANGEROUS JADE.
Pozice Evy po Perónově boku není po chuti ani aristokratům a bohatým oligarchům, ani vojákům. První Evou pohrdají jako póvlem, druzí nechápou, že ji Perón bere jako sobě rovnou a netrvá na tom, aby zůstala jen v jeho posteli, kam podle nich patří.

Filmová verze, 1996Dangerous Jade
Zpívající postavy: VOJÁCI, ARISTOKRATÉ, CHE, EVA, OCHRANKA
Bryanův překlad:
• BACHA SI DEJ! [dle pražského (1998) pracovního libreta, převzato z příslušného textu]

Prostějovského překlad:
• KSAKRU CO S TÍM? [dle pražského (2015) programu]
• KSAKRU, CO S TÍM? [dle ostravského programu]
• CO SE Z TÝ MRCHY VYKLUBE? [dle plzeňského programu]
• CO SE Z MRCHY VYKLUBE? [dle plzeňského pracovního libreta]
• CO SE Z TÝ MRCHY VYKLUBE [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Z prvního alba, později rozšířena o novou první část a přejmenována na PERON'S LATEST FLAME.
Odpůrci Evy z armády neváhají použít velmi nevybíravá slova. Je podle nich mrchou a courou. Che zjišťuje, že Eviny ambice se už netýkají herectví, ale správy země po boku Peróna.

Filmová verze, 1996Dice Are Rolling (1)
Zpívající postavy: PERÓN, EVA
Bryanův překlad:
• KOSTKY JSOU VRŽENY [dle pražského (1998) programu, převzato z překladu Dice Are Rolling (2)] [dle pražského (1998) pracovního libreta, převzato z překladu Dice Are Rolling (2)]

Prostějovského překlad:
• KARTY LEŽÍ [dle pražského (2015) programu, převzato z překladu Dice Are Rolling (2)] [dle ostravského programu, převzato z překladu Dice Are Rolling (2)] [dle plzeňského programu, převzato z překladu Dice Are Rolling (2)] [dle plzeňského pracovního libreta, převzato z překladu Dice Are Rolling (2)] [dle brněnského programu, převzato z překladu Dice Are Rolling (2)]

Varianty názvu, případně i chybné:

První část A NEW ARGENTINA. Z výběrů často vyřazena. Jinak je jako DICE ARE ROLLING označována pouze DICE ARE ROLLING (2).
Perón, povýšený na viceprezidenta, si poprvé plně uvědomuje, že mu postavení přineslo i mnoho nepřátel. Rád by zamířil ještě výše a kandidoval na prezidenta, ale zvažuje také odchod do klidného exilu. Eva ho však přesvědčuje, že mu jeho kroky v úřadu zajistily podporu mas, nadšených z jeho sociálních reforem, které zlepšily pracovní a životní podmínky. Eva ví, že stačí vyčkat a už je, vlastně jeho, jak se vzápětí opravuje, nic nezastaví.

Filmová verze, 1996A New Argentina
Zpívající postavy: CHE, EVA, LID, TAJNÍ, PERÓN
Bryanův překlad:
• VEĎ NÁS, ARGENTINO [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• HLEĎ V DÁL, ARGENTINO! [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Perónovo krátké zatčení se objevuje pouze v některých zpracováních, jiná se soustředí na volební kampaň.
A skutečně. Perónistické hnutí je jako lavina. Jeho armádní odpůrci, které Perón přerostl, podnikají poslední zoufalý krok, zbavují ho funkcí a nechávají zatknout. Eva vystupuje na obřích odborářských demonstracích. Rodí se z ní Evita, miláček davů. Perón je na nátlak lidu propuštěn a pár dnů nato jsou s Evou oddáni. Propuká bouřlivá volební kampaň. Peróna sice neopouštějí pochybnosti, jak vše dopadne, ale rozhodnost Evy je nezdolná, byť mužovo pomýšlení na „zadní vrátka“ chápe. Prostí Argentinci, znechucení mocí a bohatstvím v rukách úzkého kruhu vyvolených, vycházejí do ulic a Perónovi jim slibují lepší budoucnost. Co na tom, že pro příznivce jiných názorových proudů tím nastávají nepěkné časy… Volby je nutné vyhrát!

Filmová verze, 1996Interval
Zpívající postavy: 
Bryanův překlad:


Prostějovského překlad:
• PŘESTÁVKA [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:
• INTERMISSION
Původním záměrem autorů byla přestávka po ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA (2). Později přesunuta.
Přestávka mezi prvním a druhým dějstvím.

Interiér divadla Spirála, PrahaEntr'acte
Zpívající postavy: 
Bryanův překlad:
• ÚVODNÍ OBRAZ [dle pražského (1998) programu]

Prostějovského překlad:
• PŘEDEHRA [dle plzeňského pracovního libreta]

Varianty názvu, případně i chybné:
• ENTR' ACTE [dle pražského (1998) programu]
• ENTER'ACTE [dle plzeňského pracovního libreta]
Hrána před ohlášením nově zvoleného prezidenta na začátku ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA (1). Z nahrávek i produkcí často vyřazena.
Orchestrální předehra druhého dějství.

PartituraOn The Balcony Of The Casa Rosada (1)
Zpívající postavy: OZNAMOVATEL, LID, PERÓN, CHE
Bryanův překlad:
• BALKÓN CASA ROSADA [dle pražského (1998) programu]
• BALKÓN – CASA ROSADA [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• NA BALKÓNĚ VILY CASA ROSADA [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu]
• NA BALKÓNĚ CASA ROSADA [dle plzeňského pracovního libreta]
• NA BALKONĚ VILY CASA ROSADA [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:
• ON THE OF THE BALCONY CASA ROSADA [dle pražského (1998) programu]
Z výběrů často vyřazena. Všechny scény na balkoně, ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA (1), DON'T CRY FOR ME ARGENTINA a ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA (2), mohou být seskupeny jako ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA.
Perón byl zvolen prezidentem. Vstupuje na balkon budovy úřadu vlády, zvané Casa Rosada, Růžový dům. Před nadšenými davy pronáší inaugurační projev o změnách, které s ním k národu přicházejí. Hovoří o nezávislosti, důstojnosti a hrdosti, slibuje sociální spravedlnost. Nadšení lidé provolávají slávu jemu i Evitě.

Filmová verze, 1996Don't Cry For Me Argentina
Zpívající postavy: EVA, LID
Bryanův překlad:
• UTIŠ SE, MÁ ARGENTINO [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta, převzato z příslušného textu]

Prostějovského překlad:
• UTIŠ SVŮJ PLÁČ, ARGENTINO! [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu]
• UTIŠ SVŮJ PLÁČ, ARGENTINO [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle brněnského programu]
• UTIŠ SE MÁ ARGENTINO I [dle plzeňského pracovního libreta]

Varianty názvu, případně i chybné:
• DON'T CRY FOR ME, ARGENTINA
• DON'T CRY FOR ME ARGENTINA I [dle plzeňského pracovního libreta]
• IT'S ONLY YOUR LOVER RETURNING [původní název v pracovní verzi muzikálu]

Samostatná česká otextování:
• PŘED NÁMI JSOU SERPENTÝNY [Eduard Krečmar]
• NEPLAČ PRO MNE, ARGENTINO [Zdeněk Borovec]
Nejznámější píseň muzikálu. Všechny scény na balkoně, ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA (1), DON'T CRY FOR ME ARGENTINA a ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA (2), mohou být seskupeny jako ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA. Název DON'T CRY FOR ME ARGENTINA představuje překladatelský oříšek, ve kterém je třeba vyhnout se slovu „pláč“, protože „cry“ může znamenat i „volat“, „křičet“, po něčem či někom. Poprvé, v této známé árii, je obrat pronášen ve chvíli triumfu ve smyslu „utište své ovace, nevzývejte mě, jsem stále jako vy a neopustím vás ani vaše zájmy“. Podruhé zní jako fragment, když Argentina skutečně může plakat za Evitu. Z hlediska pochopení muzikálového děje je tedy zcela zavádějící jinak výborný text Zdeňka Borovce „Neplač pro mne, Argentino“, s verši „teď i já opouštím slávy trůn, žena vládce, jenž padnul, mimo slunce má stát“ pro okamžiky největšího úspěchu.
Eva se připojuje ke svému muži a promlouvá k celé Argentině. Stále se cítí být jednou z lidu a prosí o utišení tak mohutných ovací. V umírněném a dojemném projevu obhajuje před národem své ambice, které ji dovedly až na tento balkon, byť už dávno ví, že sláva a hojnost nepředstavují to nejdůležitější. Nyní touží po lásce své země, pro kterou bude pracovat.

Emmett Hook Center, Shreveport (US), 2013On The Balcony Of The Casa Rosada (2)
Zpívající postavy: EVA, FUNKCIONÁŘ, LID, ARISTOKRATÉ nebo EVA, FUNKCIONÁŘ, LID, CHE
Bryanův překlad:
• BALKÓN CASA ROSADA [dle pražského (1998) programu, převzato z překladu On The Balcony Of The Casa Rosada (1)]
• BALKÓN – CASA ROSADA [dle pražského (1998) pracovního libreta, převzato z překladu On The Balcony Of The Casa Rosada (1)]

Prostějovského překlad:
• NA BALKÓNĚ VILY CASA ROSADA [dle pražského (2015) programu, převzato z překladu On The Balcony Of The Casa Rosada (1)] [dle ostravského programu, převzato z překladu On The Balcony Of The Casa Rosada (1)] [dle plzeňského programu, převzato z překladu On The Balcony Of The Casa Rosada (1)]
• NA BALKÓNĚ CASA ROSADA [dle plzeňského pracovního libreta, převzato z překladu On The Balcony Of The Casa Rosada (1)]
• NA BALKONĚ VILY CASA ROSADA [dle brněnského programu, převzato z překladu On The Balcony Of The Casa Rosada (1)]

Varianty názvu, případně i chybné:
• ON THE OF THE BALCONY CASA ROSADA [dle pražského (1998) programu]
Z výběrů často vyřazena. Všechny scény na balkoně, ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA (1), DON'T CRY FOR ME ARGENTINA a ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA (2), mohou být seskupeny jako ON THE BALCONY OF THE CASA ROSADA.
Davy pod balkonem aplaudují, ale jeden z hostů inaugurace si neodpustí poznámku, že vládnutí nespočívá jen v bavení prosťáčků. Eva zareaguje, že to se ještě uvidí, ale pospíchá zpět na balkon, před lid v extázi. Svůj předchozí výstup doplňuje plamennými slovy o Perónově ušlechtilém tažení.

Filmová verze, 1996High Flying, Adored
Zpívající postavy: CHE, EVA
Bryanův překlad:
• ZÁVRATNÝ LET [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• TVŮJ OLYMP [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle brněnského programu]
• TVŮJ OLYMP JE VÝŠ [dle plzeňského pracovního libreta]

Varianty názvu, případně i chybné:
• HIGH, FLYING ADORED
• HIGH FLYING ADORED
Evě bylo v době zvolení Peróna prezidentem pouhých 26 let. Che si uvědomuje, že první dáma za slávu zaplatí osamělostí a ztrátou iluzí. Kam zamířit ze samého vrcholu a jak se neděsit případného pádu z takových výšek? Che varuje, že obdiv Evě brzy zevšední, ale každý projev nepřátelství ji bude trápit. Eva si podobné myšlenky zatím nepřipouští, nenávistným hlasům odpůrců nenaslouchá. Ví, že měla štěstí, ale zároveň deklamuje, že právě ona je tou vyvolenou.

Filmová verze, 1996Rainbow High
Zpívající postavy: EVA, POSLUHOVAČI
Bryanův překlad:
• DUHOVÁ [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• ZA DUHOU VZLÉTNOUT VÝŠ [dle pražského (2015) programu] [dle plzeňského pracovního libreta]
• MODLA ⁄ ZA DUHOU VZLÉTNOUT VÝŠ [dle ostravského programu]
• MODLA ⁄ ZA DUHOU VZLÉTNOU VÝŠ [dle ostravského programu]
• MODLA [dle plzeňského programu] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Spasitelka národa se nechává zkrášlit, obléct do nejdražších rób a ozdobit nejcennějšími klenoty. V zájmu prostého argentinského lidu je potřeba trumfnout i namyšlenou aristokracii! Nehledě na to, že Evu brzy čeká evropské turné, kde bude reprezentovat Peróna a zemi.

Divadlo Studio DVA, Praha, 2015Rainbow Tour
Zpívající postavy: PERÓN, CHE, VOJÁCI, FUNKCIONÁŘI, EVA, ADMIRÁL
Bryanův překlad:
• RAINBOW TOUR [shoda s originálem] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• DUHOVÁ JÍZDA [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Všichni jsou zvědaví, jak si Eva povede. Průběh velké cesty po Evropě není všude stejný. Ve Španělsku a Francii je Eva oslavována a přijímána se všemi poctami, jako by prezidentkou Argentiny byla ona, ale jinde to není zdaleka tak růžové. V Itálii Peróna považují za diktátora, nemajícího daleko k fašistickému smýšlení, Anglie nelibě nese perónistické snahy o znárodnění podniků s britským kapitálem. V první jmenované zemi Evu hrubě urazí, byť byla také na audienci u papeže, do druhé ani nedorazí, rozezlena poté, co nebyla pozvána přímo do Buckinghamského paláce. Nebo je na vině Evina únava, možná předzvěst vážné nemoci?

Filmová verze, 1996The Actress Hasn't Learned The Lines (You'd Like To Hear)
Zpívající postavy: ARISTOKRATÉ, EVA, CHE
Bryanův překlad:
• NEPOUČITELNÁ HEREČKA [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• HEREČKA NETOUŽÍ NUDNÉ ROLE HRÁT [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle brněnského programu]
• TA HOLKA Z KOMPARZU … [dle plzeňského pracovního libreta]

Varianty názvu, případně i chybné:
• THE ACTRESS HASN'T LEARNED (THE LINES YOU'D LIKE TO HEAR)
• THE ACTRESS HASN'T LEARNED THE LINES
• THE ACTRESS HASN'T LEARNED… THE LINE YOU'D LIKE TO HEAR [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu]
• THE ACTRESS HASN'T LEARNED ⁄ THE LINE YOU'D LIKE TO HEAR [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu]
• THE ACTRESS HASN'T LEARNED (THE LINE YOU'D LIKE TO HEAR) [dle brněnského programu]
• THE ACTRESS HASN'T LEARNED
• THE CHORUS GIRL HASN'T LEARNED THE LINES (YOU'D LIKE TO HEAR)
• THE CHORUS GIRL HASN'T LEARNED (THE LINES YOU'D LIKE TO HEAR)
• THE CHORUS GIRL HASN'T LEARNED THE LINES
• THE CHORUS GIRL HASN'T LEARNED [dle plzeňského pracovního libreta]
Aristokratům začíná s vytrvalou herečkou, hrající si na státníka, docházet trpělivost. Eva se od této samozvané smetánky distancuje a silně pohrdá jejich okatou, ale pouze symbolickou charitativní pomocí. Che oponuje, že ani po nástupu Perónových se lidé nemají o tolik lépe, jak bylo slibováno. Eva kontruje informací o založení vlastní nadace.

Filmová verze, 1996And The Money Kept Rolling In (And Out)
Zpívající postavy: CHE, LID
Bryanův překlad:
• JAK SE PRAMÍNKY SLÉVAJÍ (A MIZÍ) [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) pracovního libreta]
• JAK SE PRAMÍNKY SLÉVAJÍ [dle pražského (1998) programu]

Prostějovského překlad:
• PRACHY SE TOČÍ [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:
• AND THE MONEY KEPT ROLLING IN AND OUT
• AND THE MONEY KEPT ROLLING IN… AND OUT [dle ostravského programu]
• AND THE MONEY KEPT ROLLING IN [dle plzeňského pracovního libreta]
• AND THE MONEY KEPT ROLLING
Eva přerozděluje peníze plnými hrstmi, efektivně a ve velkém. Státní i nadační, vybrané více či méně dobrovolně. Bez zdlouhavého účtování pomáhá, kde může. Prostí jsou obdarováváni, bohulibé veřejné instituce zakládány. Che vyjadřuje podezření, že Eva nezapomíná pomáhat ani sobě a Perónovi, snad dokonce vyváděním prostředků na švýcarská konta. Vždyť musí mít zaplacené výdaje… Nezachovali bychom se tak všichni?

Městské divadlo Brno, 2009Partido Feminista
Zpívající postavy: LID, EVA, CHE, VOJÁCI
Bryanův překlad:
[viz prostřední sloupec]

Prostějovského překlad:
[viz prostřední sloupec]

Varianty názvu, případně i chybné:

Zařazena pouze ve filmové verzi jako náhrada DICE ARE ROLLING (2) a EVA'S SONNET (Evin úmysl kandidovat na viceprezidentku) i PERON'S LATEST FLAME PLAYOFF (kritika Evy před SHE IS A DIAMOND).
Eva se angažuje i v otázkách rovnosti pohlaví. Poté, co ženy konečně získaly volební právo, dokonce zakládá ženskou odnož perónistické strany. Na její půdě pokračuje ve svých typických vášnivých proslovech. Že by také pomýšlela na oficiální politickou funkci a chtěla se stát viceprezidentkou země? To už by kritici Perónových neunesli.

Filmová verze, 1996Santa Evita
Zpívající postavy: DĚTI, CHE, LID
Bryanův překlad:
• SANTA EVITA [shoda s originálem] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• SANTA EVITA [shoda s originálem] [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:
• SANTA EVA
Ve filmové verzi spojena z vyobrazením stavu země, jinak zařazeného pouze jako popis do DICE ARE ROLLING (2) nebo PERON'S LATEST FLAME PLAYOFF.
Po rozmachu sociální pomoci je Eva oslavována jako světice. Oddaně se k ní modlí děti i dospělí.

Modern School, Bedford (UK), 2011Waltz For Eva And Che
Zpívající postavy: CHE, EVA
Bryanův překlad:
• VALČÍK [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• VALČÍK PRO EVITU A CHE [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:
• A WALTZ FOR EVA AND CHE
• WALTZ FOR EVITA AND CHE [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]
• A WALTZ FOR EVITA AND CHE
• WALTZ FOR EVA AND CHÉ
• A WALTZ FOR EVA AND CHÉ
• WALTZ FOR EVITA AND CHÉ
• A WALTZ FOR EVITA AND CHÉ
Eva a Che. Ať už je jejich upřímná konfrontace snem, blouzněním z narkózy při lékařském zákroku, který stále unavenější Eva podstupuje, nebo jejím náboženským vytržením při obřadu příjmu svátosti, jisté je, že ti dva se shodnou pouze na jedné věci. Všudypřítomnou špatnost světa nedokáže potlačit žádná vláda. Che je znechucený populismem Perónových a jejich nejtvrdším přístupem k odpůrcům režimu. Eva namítá, že jedna žena nemůže změnit zaběhnutá mocenská pravidla a vyléčit svět ze všech jeho problémů. Tak proč nedopřát nejchudším pár šťastných chvil? Raději uspět jako hříšník, než prohrát se svatozáří… Che může táhnout! Eva je po hádce vysílena, ozývají se prudké bolesti. Obrací se ke Všemohoucímu s tichou výčitkou. K čemu je silná vůle ve slabém smrtelném těle?

Marquis Theatre, New York (US), 2012You Must Love Me
Zpívající postavy: EVA
Bryanův překlad:
• CHCI LÁSKU TVOU ⁄ JÁ CHCI TĚ MÍT [viz prostřední sloupec]

Prostějovského překlad:
• MĚL JSI MĚ RÁD? [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta]

Varianty názvu, případně i chybné:


Samostatná česká otextování:
• TAK MĚJ MĚ RÁD [Pavel Cmíral]
• TVÁ LÁSKA SPÍ [Libor Machata]
Dopsána pro filmovou verzi. Oceněna Cenou akademie Oscar. Později zařazena i do divadelních produkcí. V českých oficiálně až od plzeňské, ale někdy zpívána už v pražské (1998), ve verzi složené ze dvou pracovních překladů. Různorodé umístění, takto v londýnském a broadwayském revivalu. Ve filmové verzi a plzeňské produkci před EVA'S FINAL BROADCAST.
Nemocná Eva vzpomíná na nejšťastnější časy po Perónově boku, kdy odvážně kráčeli za společným cílem. Bojí se mu odhalit své nejniternější pocity a obavy, ale věří, že stále mají jeden druhého. Jen láskou mohou čelit nejistotě, která je obklopuje.

Filmová verze, 1996Peron's Latest Flame Playoff
Zpívající postavy: VOJÁCI, FUNKCIONÁŘI nebo VOJÁCI, FUNKCIONÁŘI, CHE
Bryanův překlad:
[viz prostřední sloupec]

Prostějovského překlad:
[viz prostřední sloupec]

Varianty názvu, případně i chybné:

První část SHE IS A DIAMOND. Z výběrů často vyřazena, jinak zařazena, ale samostatně nepojmenována. Může obsahovat popis stavu země, jinak zařazený do DICE ARE ROLLING (2) a ve filmové verzi vyobrazený před i v průběhu SANTA EVITA.
Tlak na Peróna, aby se jeho manželka přestala tolik angažovat a přenechala politiku mužům, stále sílí, nově i z řad jeho spolustraníků.

Deutsches Schauspielhaus, Hamburg (DE), 1997She Is A Diamond
Zpívající postavy: PERÓN, VOJÁCI, FUNKCIONÁŘI
Bryanův překlad:
• ONA JE DÉMANT [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• JE TO DÉMANT [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Ve filmové verzi přemístěna před SANTA EVITA.
Perón se Evy před jejími kritiky neváhá zastat. Zdůrazňuje, kolik dobrého vykonala. Nespokojila se s planými sliby a lid svou Evitu potřebuje. Nebýt jí, žádní perónisté by nebyli zvoleni. Přiznává však, že Evu pomalu opouštějí síly.

Filmová verze, 1996Dice Are Rolling (2)
Zpívající postavy: CHE, PERÓN, EVA nebo PERÓN, EVA
Bryanův překlad:
• KOSTKY JSOU VRŽENY [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• KARTY LEŽÍ [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

DICE ARE ROLLING (2), YOUR LITTLE BODY'S SLOWLY BREAKING DOWN a EVA'S SONNET nejčastěji seskupeny jako DICE ARE ROLLING. Část s popisem stavu země může být přemístěna do PERON'S LATEST FLAME PLAYOFF, ve filmové verzi vyobrazena před i v průběhu SANTA EVITA.
Che má o stavu země jasno. Kdysi nepřeberné zlaté rezervy jsou vyčerpány, na maso musel být zaveden přídělový systém, umlčování nepřátel a svobodného tisku pokračuje, kauzy jsou zametány pod koberec, režim je pod přívětivou slupkou brutální. Eva a Perón jeho nářky neslyší. Sami se radí, co dál. Prezident cítí, že jejich pozice je vážně ohrožena. Kritika názorových odpůrců se mění v nezastřené výhrůžky. Eva se snaží manželovy obavy rozptýlit a je rozhořčena tím, že pro politiky funkce první dámy nic neznamená, přestože jí země leží u nohou. Tak se tedy stane viceprezidentkou! Perón namítá, že vrtkavá přízeň davů armádu nikdy nepřesvědčí a jejich situace bude neudržitelná.

The University of Cincinnati (US), 2010Your Little Body's Slowly Breaking Down
Zpívající postavy: PERÓN, EVA
Bryanův překlad:
• TVÉ KŘEHKÉ TĚLO MÍZA OPOUŠTÍ [dle pražského (1998) pracovního libreta, převzato z příslušného textu]

Prostějovského překlad:
• TVÉ ÚTLÉ TĚLO NÁHLE NEMÁ SIL [dle ostravského programu, převzato z příslušného textu] [dle plzeňského pracovního libreta, převzato z příslušného textu] [dle brněnského programu, převzato z příslušného textu]

Varianty názvu, případně i chybné:

DICE ARE ROLLING (2), YOUR LITTLE BODY'S SLOWLY BREAKING DOWN a EVA'S SONNET nejčastěji seskupeny jako DICE ARE ROLLING. Ve filmové verzi použita pouze tato část, YOUR LITTLE BODY'S SLOWLY BREAKING DOWN.
Do cesty se staví Evino podlomené zdraví. Perón ví, jak je to zlé a citlivě se ji snaží připravit na špatné zprávy. Eva ho přesvědčuje, že s nemocí bojuje. Nechce se vzdát, bude ve všem pokračovat. Perón říká nepřikrášlenou pravdu, že Eva umírá, ale vzápětí se přímosti svých slov zalekne.

Filmová verze, 1996Eva's Sonnet
Zpívající postavy: EVA, PERÓN
Bryanův překlad:
[viz prostřední sloupec]

Prostějovského překlad:
• SONET EVY [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:
• EVITA'S SONNET
DICE ARE ROLLING (2), YOUR LITTLE BODY'S SLOWLY BREAKING DOWN a EVA'S SONNET nejčastěji seskupeny jako DICE ARE ROLLING. Tato část, EVA'S SONNET, z prvního alba, otextovaná stylem inspirovaným klasickými sonety, později zkrácena a často samostatně nepojmenována.
Eva trvá na svém. Vláda Perónových je ospravedlněna lidem, který ji vnímá jako synonymum pro Argentinu. Jinak by se nedostali tak daleko. Její kandidatura není posledním zoufalým krokem, naopak. Bude skvělou viceprezidentkou a prospěje tak svému muži i celé zemi. Po těchto slovech je Eva zasažena krutým náporem bolesti. Její plán není reálný…

The Center for Performing Arts, Rhinebeck (US), 2008Eva's Final Broadcast
Zpívající postavy: CHE, EVA
Bryanův překlad:
• POSLEDNÍ PROJEV [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• EVIN POSLEDNÍ ROZHLASOVÝ PROJEV [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle brněnského programu]
• UTIŠ SE MÁ ARGENTINO II [dle plzeňského pracovního libreta]

Varianty názvu, případně i chybné:
• EVITA'S FINAL BROADCAST
• EVA'S FINAL RADIO BROADCAST
• EVITA'S FINAL RADIO BROADCAST
• EVA'S LAST BROADCAST
• EVITA'S LAST BROADCAST
• EVA'S LAST RADIO BROADCAST
• EVITA'S LAST RADIO BROADCAST
• DON'T CRY FOR ME ARGENTINA II [dle plzeňského pracovního libreta]
Zesláblou zlomenou Evu čeká rozhlasový projev. Přiznání politické porážky napjatě očekává Che, ale Eva se cítí přemožena pouze vlastním tělem. Zemi už nedokáže pomáhat, ovšem lásku mezi ní a lidem Argentiny nemoc nepřervala. Stejně jako kdysi, při inaugurační řeči Peróna, Eva národ žádá, aby se utišil. Jen tentokrát nejde o ovace, ale o pláč…

Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava, 2014Latin Chant
Zpívající postavy: LID
Bryanův překlad:
• MODLITBA [dle pražské (1998) vydané nahrávky]

Prostějovského překlad:
[viz prostřední sloupec]

Varianty názvu, případně i chybné:

Zařazena například ve filmové verzi a v pražských (1998, 2015) divadelních produkcích. Z některých produkcí i nahrávek vyřazena, v některých zařazena jako první část MONTAGE a samostatně nepojmenována.
Chrámy, domovy i ulicemi se nese prosebná motlitba za uzdravení nemocné. Lidé čekají na zprávy o stavu první dámy.

Filmová verze, 1996Montage
Zpívající postavy: VŠICHNI
Bryanův překlad:
• VIDINY [dle pražského (1998) programu]

Prostějovského překlad:
• FRAGMENTY [dle pražského (2015) programu] [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle plzeňského pracovního libreta] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

Počet, výběr, délka a pořadí úryvků, použitých v této směsce již předvedených písní, se liší.
Eva slyší ozvěny minulosti, útržky vzpomínek, nesouvislé střípky svého života.

PartituraLament
Zpívající postavy: EVA, BALZAMOVAČI nebo EVA, CHE, BALZAMOVAČI
Bryanův překlad:
• ŽALOZPĚV [dle pražské (1998) vydané nahrávky] [dle pražského (1998) programu] [dle pražského (1998) pracovního libreta]

Prostějovského překlad:
• LAMENTACE [dle pražského (2015) programu] [dle plzeňského pracovního libreta]
• ŽALM [dle ostravského programu] [dle plzeňského programu] [dle brněnského programu]

Varianty názvu, případně i chybné:

V nejintimnějších chvílích před smrtí si Eva uvědomuje důsledky svých životních voleb. Asi to bylo mládím, že dala přednost pomíjivým hodnotám. Ale jak zazářila! Jen kdyby bývala mohla dát lásku také vlastním dětem, a ne jen nekonečným zástupům. Odpusťte jí…

Evino tělo má být uchováno na věčné časy. Právě takovou „existenci“ si prý zasloužila. Jenže Che ví, jaké politické otřesy Argentinu následně potkaly. Plánované mauzoleum nebylo dokončeno a nabalzamované tělo se ztratilo na dlouhých 17 let…

Filmová verze, 1996Pokračujte ve čtení a zjistěte, jak to bylo doopravdy…


Názory v textu, například otázka, zda bychom se tak nezachovali všichni, mají oporu v samotném libretu. Text nesmí být kopírován bez výslovného souhlasu autora stránek, kontaktní e-mail je uvedený na titulní stránce webu.

 
 
EVITA.NAZORY.CZ
IS THE UNOFFICIAL AND UNPROFITABLE FAN SITE,
NOT AFFILIATED WITH OR ENDORSED BY
THE REALLY USEFUL GROUP
OR ANY OTHER COPYRIGHT OWNER.