PŘEKLADY DO ČEŠTINY


Kompletní libreto Evity bylo do češtiny přeloženo dvakrát. Příznivci jedné nebo druhé české verze si nemohou vzájemně moc „závidět“, protože jedna z nich je aktuálně používaná, hraná po celé republice, ale druhá zase byla odehrána na největším počtu repríz a je zvěčněna na vydané nahrávce.

První překlad má na svědomí Michael Prostějovský, víceméně český dvorní překladatel Webberových muzikálů. Ještě předtím, než došlo k uvedení Evity na divadle, jeho libreto bylo použito jako titulky pro filmovou verzi muzikálu při promítání v českých kinech. Ukázalo se však, že volný a sofistikovaný překlad, přizpůsobený melodii, nebyl pro film tou nejlepší volbou. Když měla filmová verze vyjít na českých videokazetách, vytvořením přesnějších titulků, „pouhého“ překladu, nikoliv libreta, byl pověřen překladatel Jiří Bryan.

Mezitím už probíhaly přípravy k premiérovému jevištnímu uvedení Evity v pražském divadle Spirála, a to s „odpočívajícím“ libretem Michaela Prostějovského. Režisér Petr Novotný však nakonec učinil překvapivý a odvážný krok. Prostějovského překlad shledal pro své pojetí inscenace nevyhovujícím a oslovil Jiřího Bryana, aby se pokusil vytvořit nové plnohodnotné libreto. Bryanovo zdařilé přebásnění vzniklo za velmi krátkou dobu a setkalo se s mimořádným úspěchem jak na divadle, tak na nahrávce. Prostějovský na tuto dobu krátce zavzpomínal v rozhovoru pro server musical.cz:

„Tu [Evitu] jsem původně psal pro pražskou inscenaci, a toto libreto bylo využito jako titulky pro filmovou verzi. S režisérem Petrem Novotným jsme půl roku před divadelní premiérou měli osobní konflikt a nechal si napsat libreto od jiného autora.“

Prostějovského překlad se dočkal divadelní premiéry více než deset let po Bryanově, a to, při té příležitosti, částečně přepsaný. Díky renomé českého autora a jeho dobrým vztahům se zahraničními vlastníky licencí je nyní Prostějovského libreto tím, které je jevištně živé a „schválené“.

Existence dvou překladů muzikálu, v České republice u světových titulů věc raritní, je nejen věčným tématem rozhovorů českých fanoušků Evity, ale také odborně řešenou otázkou, a to v úspěšně obhájené diplomové práci z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy:
  • JANATOVÁ, Alice. Zachování významového invariantu v překladech anglického muzikálu Evita pro různá média. Praha, 2003.
Rozebrání všech okolností vzniku, posouzení umělecké kvality a popsání kulturních i právních aspektů současné existence obou překladů přesahuje koncept této stránky, avšak do budoucna je v přípravě velký analytický text. Posledním impulzem k jeho vzniku se staly absurdní situace spojené se zatím posledním českým nastudováním Evity v pražském divadle Studio DVA. Zatímco v Brně, Plzni a Ostravě si inscenaci ohlídal přímo Michael Prostějovský, osobně nebo pomocí lidí, spojených s jeho uměleckou anebo podnikatelskou činností, a divadla podporovaná z veřejných zdrojů udržela základní úroveň profesionality, pražská komerční scéna nezabránila smíchání českých textů. Přestože pro běžného návštěvníka muzikálu se jedná o marginálii, Michael Prostějovský poslouchající na představení Evity s jeho libretem „Závratný let“ Jiřího Bryana je pro fajnšmekry vskutku bizarní situací. A to situací, která jde navíc vykládat mnoha způsoby, od sympatické a neškodné revolty herců, dávajících najevo podporu překladu milovanému mnoha fanoušky, až po porušení autorských práv, majetkových i osobnostních, a medvědí službu oběma českým překladům, rozhodně neurčeným ke koexistenci v rámci jednoho nastudování. I když divadlo záhy sjednalo nápravu, některé drobné fragmenty Bryanova překladu zůstaly, což ještě prohloubil příchod Radky Fišarové do inscenace. Ta sice těžko představitelný a ojedinělý úkol přeučení se kompletního libreta zvládla brilantně, ale přesto se u pár veršů, alespoň na některých představeních, opírá o Bryanovu verzi ze Spirály. A to stále v čase, kdy Michael Prostějovský na stránkách firmy Musical Media uvádí, že „přebásnění Michaela Prostějovského je výhradně autorizováno společností The Really Useful Group Ltd. pro uvádění muzikálu Evita v českém jazyce“. Což přináší další otázky, proč nemohou tvůrci inscenací svobodně zvolit překlad, který subjektivně považují za lepší, tedy proč je jeden ze dvou překladů povinnou součástí licence, když pak dochází k situacím, jakou byl „Závratný let“ na prvních představeních Evity v divadle Studio DVA. Tak trochu uvádění počesku...


Úryvky k porovnání:


Eva, Beware Of The City

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
Eva beware your ambition
It's hungry and cold, can't be controlled,
Will run wild
This in a man is a danger enough
But you are a woman,
Not even a woman,
Not very much more than a child
And whatever you say
I'll not steal you away!
Přitáhni uzdu své pýše!
Je zrádná, a už nejeden muž
doplatil.
Dál doma per nebo v kuchyni vař!
Tebou ctižádost cloumá.
Věř, šanci že zlou má
tvá holčičí tvář. A mně
jedině velí můj cit:
se mnou nemůžeš jít!!!
Evo, já vím, co tě čeká.
Ty na ten svůj hlad a touhu se rvát
doplatíš.
Tak ztroskotal, věř mi, nejeden muž,
a ty jsi žena,
jen nezralá žena!
Tak škemrej jak chceš, tam kde jsi,
zůstaneš! Vždyť ty k dítěti
máš mnohem blíž.
Popis už brzy…


Buenos Aires

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
And if ever I go too far
It's because of the things you are
Beautiful town – I love you
And if I need a moment's rest
Give your lover the very best
Real eiderdown, and silence.
Vím, že leckdy jsem k zbláznění.
Lásku mou k tobě nezměníš!
Tu nezkoušej dál vzít mi.
Vím, dny letí, či zvolna jdou.
Někdy, přepadlá únavou,
zdřímnout si smím v tvém přítmí.
Já snad na závrať právo mám.
Věčnou lásku ti přísahám.
Jsi město snů, jsi krásný.
Vím, co můžu si ještě přát,
co svý milence můžeš dát.
Až půjdu spát, tak zhasni!
Popis už brzy…


Goodnight And Thank You

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
Oh but it's sad when a love affair dies
The parting, the closing of doors
But we must be honest,
Stop fooling ourselves
Which means up yours
There is no one, no one at all
Never has been
And never will be a lover
Male or female
Who hasn't an eye on
In fact they rely on
Tricks they can try on their partner
They're hoping their lover
Will help them or keep them
Support them promote them
Don't blame them
You're the same
Láska ta umírá v záplavách slz
a vyznání ztrácejí říz.
Proč ještě si lhát?
Raděj na jeden vrz…
…dál bal a zmiz!
Doufat jen v extázi citů
znamená přec
podléhat klamu a mýtům.
Co se žádá?
Jsou vlivy a závazky
bez lásky! Sázky!
Dotěrné otázky z lásky.
Všem milencům sluší,
když grandi jsou duší.
Nač respekt? Teď despekt
je v módě.
Jak by ne!
Ó, jaký žal, naše láska je pryč.
To loučení hrozné je též,
však lepší je skončit,
než trapně si lhát.
Zkrátka už běž!
Kdo by tobě, jen tobě dal
čistou lásku,
nebude, není a nebyl
mezi námi.
A proto si hrajem
na exkurzi rájem,
dokud náš zájem to žádá.
I bez velkých řečí
svou přízeň a péči
ti dáme, když víme,
že máme,
to co chcem'.
Popis už brzy…


Another Suitcase In Another Hall

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
So what happens now?
Another suitcase in another hall
So what happens now?
Take your picture off another wall
Where am I going to?
You'll get by you always have before
Where am I going to?
Co mě čeká dál?
Zas další kufr stojí u dveří
Co mě čeká dál?
Zas další kufr stojí u dveří
Kdo by mě postrádal?
Sytý hladovému nevěří.
Jen žal se nastřádal.
Co mě čeká dál?
U dalších dveří budeš s kufrem stát.
Co mě čeká dál?
Zklameš se zas, jako tolikrát.
Kam mě to unáší?
Ty to zvládneš, nemusíš se bát.
Kam mě to unáší?
Popis už brzy…


A New Argentina

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
There is only one man
Who can lead any workers' regime
He lives for your problems,
He shares your ideals and your dream
He supports you for he loves you
Understands you, is one of you
If not – how could he love me?
[…]
Now I am a worker
I've suffered the way that you do
I've been unemployed
And I've starved and I've hated it too
But I found my salvation
In Perón – may the nation
Let him save them as he saved me
Pouze jediný člověk
si ve volbách zaslouží hlas.
On zná vaše útrapy,
protože je jedním z vás.
Ideálům zůstal věrný.
Pro něj bílý není černý!
Vás má tak jako mne rád.
[…]
Já v blátě se topila
tak jako většina z vás,
když jsem o hladu bez práce
zkoušela ubíjet čas.
Kalná rána, navždy pryč jsou.
Jenom Peron naší spásou
může zítra pro všechny být.
Jenom jediný člověk
teď může vám záruky dát,
že za vaše touhy
a sny chce se do krve rvát!
Vím, že zná vás, bude při vás,
je jedním z vás, nezradí vás!
Vždyť já tou cestou jdu s ním.
[…]
Já znám vaše trápení,
vždyť sama už kolikrát
bez práce jsem byla
a neměla do úst co dát.
Teď když Perón ujal se mě,
věřím, že i celá země
může stejnou cestou jít s ním.
Popis už brzy…


Don't Cry For Me Argentina

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
It won't be easy,
You'll think it strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love
After all that I've done
You won't believe me
All you will see is a girl you once knew
Although she's dressed up to the nines
At sixes and sevens with you
I had to let it happen,
I had to change
Couldn't stay all my life down at heel
Looking out of the window,
staying out of the sun
So I chose freedom
Running around
Trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to
Don't cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance
Proč se mi trémou
teď tají dech?
Dojetí náhle svírá mi hlas?
Kdo dnes víc než-li já
hledá lásku vás všech?
Po ní jen toužím.
Stále jsem tou, co jsem bývala dřív
a nestavím lesk na odiv.
Vím, dnešní den zůstane v nás.
Mé kroky vedly blátem
a příkořím.
Den co den nelze útrapy nést.
Jedenkrát touhou vzlétnout
každý z nás zahoří.
A já se vznáším!
Svobodně dýchám
a vím kudy kam,
Most přes řeku volnosti znám,
Tu cestu co nelze si splést.
Utiš svůj pláč, Argentino.
Já byla jsem stále s tebou
i ve zlých dobách
marného snění.
Dnes ty měj pro mne
též pochopení.
Stojíte v přítmí, 
jak temná hráz,
na kterou slova má naráží.
Vím, že bez vaší lásky
nic neznamenám.
Kdo uvěří mi?
Poznáte svou starou známou? Kdo ví,
když se v šatech tak elegantních
a v rozpacích obrací k vám…
I když se tolik měním,
jsem jednou z vás.
Ale já po svém jsem chtěla žít.
Proč se jen z okna dívat,
slunce vyjde-li nám?
Svoboda vábí…
Neptej se kam,
nikdy neodpoví,
jen možností stovky ti dá,
a cestu svou hledej si sám!
Utiš se, má Argentino,
vždyť byla jsem stále s tebou.
I v této těžké,
neklidné době
své sliby plním.
Přiviň mě sobě.
Popis už brzy…


High Flying, Adored

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
High flying, adored,
So young, the instant queen,
A rich beautiful thing
Of all the talents,
A cross between
A fantasy of the bedroom and a saint
And you were just a back street girl
Hustling and fighting
Scratching and biting
Tvůj Olymp je výš
než náš svět smrtelných.
V tvém talentu spíš
se ctností svatou
se kříží hřích.
Dnes bohyně, včera holka z posledních,
co na návsi si hrávala
a jako malá
ráda se prala.
Svá křídla už máš.
Tak mladá, a létat smíš, a
když svou svatozář
za hlavu hodíš,
víc nemusíš a
s úžasem ihned každý pochopí,
že tohle děvče lepší je
moc nepokoušet,
škrábe a kouše.
Popis už brzy…


Rainbow High

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
I came from the people
They need to adore me
So Christian Dior me
From my head to my toes
I need to be dazzling
I want to be rainbow high
They must have excitement
And so must I.
[…]
I'm their product
It's vital you sell me
So Machiavell me
Make an Argentine rose
I need to be thrilling,
I want to be rainbow high.
They need their escape,
And so do I.
Chci stát se jim modlou,
být zázračnou vizí.
Ne postavou cizí.
Obraz doby, co znaj.
Jsem tou pravou hvězdou,
co za duhou vzlétá výš
Jsem nástrojem moci
šperkem i snem.
[…]
Tak to chodí,
že k modlám se modlí,
jak čestní, tak podlí.
Produkt slávy mám být.
Chci nejdražší róby!
Já za duhou vzlétám výš.
Svůj hledají sen,
tak maj ho mít.
Chci nádherně zářit,
on lid si to žádá,
on mi to ukládá,
v tom se nemohu plést.
Ať barvami hýřím,
ať duha jsem kouzelná.
Můj národ se baví
a s ním i já.
[…]
Jak mě prodat?
Já jsem křehké zboží,
ať Dior se snaží,
musím vonět a kvést.
Ať probouzím úžas,
ať duha jsem kouzelná.
Můj lid může snít
a s ním i já.
Popis už brzy…


The Actress Hasn't Learned The Lines (You'd Like To Hear)

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
The chorus girl hasn't learned the lines
you'd like to hear. She won't go scrambling
Over the backs of the poor
To be accepted
By making donations – just large enough
To the correct charity
She won't be president of your
Wonderful society of philanthropy
Even if you asked her to be
As you should have asked her to be
The actress hasn't learned
The lines you'd like to hear
She won't join your clubs
She won't dance in your halls
She won't help the hungry
Once a month at your tombolas
She'll simply take control
As you disappear
Forgive my intrusion
But fine as those sentiments sound
Little has changed for us peasants
Down here on the ground
I hate to seem churlish,
Ungrateful, I don't like to moan
But do you now represent
Anyone's cause but your own?
Everything done will be
Justified by my foundation
Ta holka ze sboru nechce
nudné role hrát. Nebude škemrat
aby se vloudila
do nejvyšších kruhů
a nebude loutkou a stafáží
dobročinných slavností.
Říká: Ne! Za žádnou cenu,
kdybyste ji na rukou snad nosili,
na kolenou prosili.
A to se dávno mělo už stát.
Ty řeči plné hloupých
frází líbezných
nikdy z těchto úst
nezazní, přísahám!
Kašlu na lesk vaší pompy,
členství v nóbl klubech.
Pád v propadliště dějin
já přeju vám.
Já nechci se vměšovat,
dotěrnou otázku mám:
Cože tvé furore
nakonec přinese nám?
My na polích dřeme
krev cedíme každičký den,
Tak myslíš jen na sebe,
nebo i na naše problémy?
Za vším, co dělám dnes,
má vlastní nadace stojí.
Ta sboristka se svou roli
učit nehodlá. Nebude čekat
jestli ji k panstvu
milostivě uvedou,
a nechce se tu a tam věnovat
nějaké té charitě…
Nebude předsedat jejich
báječné a užitečné nadaci,
i kdyby snad o to stály.
A to by sakra měly stát.
Já nechci dělat žádná
gesta výmluvná.
Ani náhodou
neláká mě váš svět.
K čemu budou hladovým
ta vaše kola štěstí?
A teď se kliďte z cesty,
když jsem tu já.
Teď promiň, že ruším
tvé šlechetné rozjímání.
Chudákům rozhodně víc věci
v tanci brání.
Ne, ani stín výčitky
v oku mém neuvidíš.
Jen řekni nám, či zájmy
kromě těch svých teď hájíš.
Odpověď nečekej,
za mě ať promluví činy!
Popis už brzy…


Santa Evita

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
Please, gentle Eva
Will you bless a little child?
For I love you
Tell heaven I'm doing my best
I'm praying for you
Even though you're already blessed
Please mother Eva
Will you look upon me as your own?
Make me special
Be my angel
Be my everything wonderful
Perfect and true
And I'll try to be
Exactly like you
Tvé lásce, paní,
vzdávám dík tu s pokorou.
Požehnání
kéž chrání mě od věcí zlých.
Já tebe jen mám,
za mne oroduj v nebesích.
Já prosím, paní,
vezmi sirotka pod svoje křídla.
Buď můj anděl!
Anděl strážný,
tedy živoucí nádhera,
krása a cit.
A já jednou sám chci
v tvých stopách jít.
Kéž vlídná Eva
utěší nás maličké.
Ať svou láskou
i nebesa otevírá
pro modlitbu mou,
i když Bůh ji už dávno zná.
Kéž máti Eva
vyslyší to, co na srdci mám
a co k ní cítím.
Buď můj anděl,
pro mě jediný, zářivý,
opravdivý,
a já zkusím jít
ve šlépějích tvých.
Popis už brzy…


Waltz For Eva And Che

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
Oh what I'd give for a hundred years!
But the physical interferes
Every day more – oh my creator!
What is the good of the strongest heart
In a body that's falling apart?
A serious flaw
I hope you know that…
Já žila bych sto i více let
v touze z nemocí léčit svět
však tělo mé se sloužit zdráhá.
Můj bože, ty přece víš to též
Lepší pravdu je říct nežli lež.
Zde marná se zdá
být každá snaha...
Ó, věčně kvést jako zahrada,
proč jen krása má uvadá
každý den víc? Ach, Všemohoucí,
ptám se tě, nač jsi mi vůli dal,
když tělo mé už nemůže dál.
A jestli to víš,
kde je tvůj soucit?
Popis už brzy…


She Is A Diamond

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
But on the other hand,
She's slowing down
She's lost a little
Of that magic drive
But I would not advise
Those critics present to derive
Any satisfaction
From her fading star
She's the one who's kept us where we are
She's the one who's kept you where you are
Kdo z vás dává tolik
vlasti na oltář?
Dnes její hvězdě
zvolna slábne zář.
Však přesto všem,
kdo by se z toho chtěli radovat,
jednu jen drobnou
lekci snad chtěl bych dát:
Kde jsme teď, je její zásluhou.
Nejvíc tebe drží nad vodou!
Na druhou stranu zas
už ztrácí dech.
Ztrácí své kouzlo,
ztrácí vzácný třpyt.
Ten, kdo by snad
z jejího pádu mohl radost mít,
nedokáže vidět
věci tak, jak jsou.
Víte, že nás drží nad vodou.
Víme, že tě drží nad vodou.
Popis už brzy…


Lament

Riceho originál Prostějovského překlad Bryanův překlad
The choice was mine and mine completely
I could have any prize
That I desired
I could burn
With the splendor of the brightest fire
Or else – or else I could choose time
Remember I was very young then
And a year was forever and a day
So what use
Could fifty, sixty, seventy be?
I saw the lights
And I was on my way
And how I lived. How they shone.
But how soon the lights were gone.
Čas šel, svět u mých nohou ležel.
Osud byl v rukou mých.
Jak žít? Co dál?
Zvolna hřát,
či hořet? Jak sto sluncí plát?
A háj tak svěže voníval.
Jo, tenkrát, když jsem byla malá,
tak rok míval snad miliony dní.
Život můj
tak nekonečný zdál se být.
Kdo čekal den,
jenž přijde poslední?
Dnes záře hvězd, dnů co jdou,
se jen náhle snoubí s tmou.
Já dávno před tou volbou stála,
mohla mít, po čem
srdce zatouží,
hořet krátce,
stravující vášní žhnout,
či hřát jen mírně, dlouho žít.
Však víte, jak to bývá v mládí,
roků pár vám jak věčnost připadá.
K čemu plány,
zítřek je tak vzdálený.
Já šla jen tam,
kam vedla cesta má,
za světlem svým, vzdáleným.
Zhaslo rychle, zbyl jen dým.
Popis už brzy…


Původní text i překlady jsou citovány z následujících kompletních verzí. V některých případech bylo upraveno dělení veršů, aby se ekvivalentní části nacházely na stejném řádku.

Zdroje:

Evita, libreto Tim Rice, červen 2012 (označováno jako „New Broadway Cast Recording“). 36 stran, vydáno jako booklet k nahrávce. Masterworks Broadway (Sony Music Entertainment), katalogové číslo 88725 42435 2.

Evita, překlad libreta Michael Prostějovský, září 2011 (označováno jako „definitivní překlad“). 69 volných listů, vydáno jako místní tisk Divadla J. K. Tyla v Plzni. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, signatura 392A41781.

Evita, překlad libreta Jiří Bryan, září 1998 (označováno jako „signovaná verze“). 43 volných listů, nevydáno. Osobní archiv.

 
 
EVITA.NAZORY.CZ
IS THE UNOFFICIAL AND UNPROFITABLE FAN SITE,
NOT AFFILIATED WITH OR ENDORSED BY
THE REALLY USEFUL GROUP
OR ANY OTHER COPYRIGHT OWNER.